over Mij

Godelieve Meijers

Theatermaker – speler – theaterdocent

wie ben ik?

Godelieve Meijers is in 2020 afgestudeerd aan ArtEZ te Arnhem. Ze werkt als theatermaker, makend speler en theaterdocent en is daarbinnen altijd op zoek naar verbinding. Verbinding tussen mensen en hun verschillende perspectieven.

Godelieve Meijers start altijd met een ruim onderzoek omdat ze theater maakt over de dingen die ze niet helemaal kan duiden, kan uiten of te pakken krijgt. Dit onderzoek heeft per voorstelling een andere richting maar opvallend is dat dit zich uiterst naar buiten of uiterst naar binnen begeeft.

Tijdens de projecten: Gedeeld door Maastricht en Hokjesdenken ligt de focus zeer naar buiten: op de ander en op de groep. De groep wordt onderzocht door middel van interviews en audio opnames. In Gedeeld door Maastricht ging dit om de bewoners van de stad Maastricht en in Hokjesdenken over de voorbijganger op het plein. Deze voorstellingen geven een helikopterperspectief. Aan de andere kant zijn er projecten die inzoomen op de binnenwereld, op een fysiek fenomeen. Bijvoorbeeld de voorstelling De Esthetica van de Gebroken Mens waarbij ze de fysieke gewaarwording van haar rouw over de dood van haar ouders onder het vergrootglas legt, en de fysieke theater performance LEUN die ze maakt en speelt met Elky Rosa Gerritsen. Een project waarbij wordt ingezoomd op het fysieke fenomeen leunen.

 

 

Enerzijds zijn er de projecten waarbij ze extreem uitzoomt. Ze verzamelt zoveel mogelijk perspectieven om vanuit verschillende geluiden een dynamische stem te vormen, waarin een stad of het plein vertegenwoordigd wordt. Anderzijds zijn er de projecten waarbij ze een gevoel of herinnering van een enkel persoon onder de microscoop legt en uitpluist. Inzoomen en uitzoomen hebben beide als doel de afstand tot de inhoud te veranderen en daarmee een ander perspectief te communiceren. Vanuit een ander perspectief kan er opnieuw verbinding gemaakt worden.